TP-LINK Privacy Policy

Termeni de confiden?ialitate

 1. Dreptul la confiden?ialitate
 2. Condi?ii de utilizare

Dreptul la confiden?ialitate

TP-Link consider? important dreptul dumneavoastr? la confiden?ialitate ?i ?l respect?. ?n acest scop, am dezvoltat o politic? de confiden?ialitate care acoper? modul cum vom colecta, folosi, dezv?lui, transfera ?i stoca informa?iile dumneavoastr?. Legile locale vor fi respectate ?i urmate atunci cand apar diferen?e. Dac? ave?i ?ntreb?ri sau nel?muriri, pute?i g?si datele noastre de contact prin ap?sarea butonului " Contacta?i-ne " aflat pe site-ul nostru.

Scopul aplic?rii acestei declara?ii de confiden?ialitate

Aceast? declara?ie de confiden?ialitate se aplic? pentru toate site-urile TP-LINK de?inute, domeniile, serviciile, aplica?iile, ?i produsele, cu excep?ia cazului ?n care este necesar? o politic? de confiden?ialitate special? sau declara?ie specific? a unui anumit program, produs sau serviciu.

Colectarea ?i utilizarea informa?iilor

Ce informa?ii colectam

TP-LINK colecteaz? informa?ii atunci cand dumneavoastr? crea?i un ID pe site-urile noastre, folosi?i platforma noastr?, aplica?i pentru un parteneriat, aplica?i pentru un loc de munc? sau achizi?iona?i un produs. Informa?iile pot include:

 1. Informa?ii personale, cum ar fi datele de contact, nivelul de educa?ie, istoricul angaj?rilor ?i datele legate de viitorul loc de munc?.
 2. Informa?ii despre produs, cum ar fi versiunea de firmware, adresa IP, adresa MAC.
 3. Alte informa?ii cum ar fi ID-ul de utilizator ?i parola, preferin?ele legate de produse ?i servicii, persoanele de contact.

Cum folosim aceste informa?ii

Informa?iile personale ?i non-personale colectate sunt folosite pentru a ?mbun?ta?ii con?inutul de produse ?i servicii. De asemenea ne ajut? ?n conceperea auditului, analiza de date ?i in efectuarea cercet?rilor interne.

Profilul dumneavoastr? creat pe site-ul nostru poate ajuta la men?inerea parteneriatului, prin comunicare ?i ?mbun?t??irea interac?iuni dintre noi si dumneavoastr?. Prin utilizarea acestor informa?ii, v? putem ?ine la curent cu cele mai noi produse, servicii ?i promo?ii. ?n unele cazuri este posibil s? v? vizit?m, s? v? trimitem chestionare prin intermediul e-mailului sau s? v? sun?m pentru a solicita feedback.

Informa?iile dumneavoastr? p?strate ?n platforma noastr? de date sunt un factor necesar pentru utilizarea platformei ?i serviciilor noastre. Putem stoca adresa dumneavoastr? IP sau adresa MAC pentru a ?mbun?t??ii platforma noastr? ?i pentru a v? oferi servicii cat mai personalizate.

Informa?iile personale nu vor fi vandute, comercializate sau ?nchiriate pentru ter?e p?r?i, dac? nu se acord? permisiunea ?i urmand excep?ia de mai jos legat? de aceast? politic?:

 1. R?spunderea cererilor de informa?ii autorizate de c?tre autorit??iile de poli?ie;
 2. Conform cu orice lege, regulament sau ordin judec?toresc;
 3. Investigarea ?i ajutorul pentru prevenirea amenin??rilor la adresa securit??ii publice sau alte activit??i r?u inten?ionate;
 4. Protejarea angaja?iilor ?i drepturilor de proprietate TP-LINK.

Posibilita?iile dumneavoastr?

TP-LINK v? ofer? posibilitatea de a primi o varietate de informa?ii care completeaz? produsele ?i serviciile noastre. De asemenea, pute?i s? ne contacta?i pentru a afi?a sau modifica preferin?ele de confiden?ialitate.

Protec?ia copilului

TP-LINK nu colecteaz? inten?ionat informa?ii de la copii ?i nu vizeaz? site-urile sale ca fiind adresate copiilor. Noi nu putem garanta c? site-urile noastre sunt absolut potrivite pentru copii. Noi ?ncuraj?m persoanele autorizate care supravegheaz? copii s? aiba grij? de comportamentul acestora atunci cand se afl? ?n mediul online.

Cookies

Un cookie este de obicei o bucat? mic? de date trimis? de pagina web ?i stocat? pe hard disk-ul local al unui utilizator, atunci cand r?sfoi?i un site web. Cookie-urile pot fi preluate de un site web pentru a notifica site-ului activitatea anterioar? a utilizatorului, aceasta ajutand site-ul spre personalizarea serviciului s?u pentru dumneavoastr?.

TP-LINK ?i partenerii s?i pot ?nregistra, urm?rii ?i folosii uneori cookie-urile pentru a realiza auditul ?i analiza datelor ?n scopul cercet?rii, cum ar fi, num?rarea vizualiz?rilor pagini pentru a evalua care con?inut este mai popular ?i a vedea modul ?n care poate fi ?mbun?t??it. Putem de asemenea folosi cookie-urile pentru a ajuta ?n completarea comenzilor on-line sau a tranzac?iilor.

Pute?i configura web browser-ul dumneavoastr? pentru a accepta sau refuza web site-ul cand aceasta ?ncearc? s? creeze cookie-uri pentru computer.

Contacta?i-ne

Am fi foarte ferici?i dac? ne-a?i contacta ?n cazul ?n care ave?i intreb?ri sau sugestii adresate politici noastre de confiden?ialitate. Pute?i g?si informa?ii de contact, ap?sand butonul "Contacta?i-ne" aflat pe site-ul nostru.

Condi?ii de utilizare

Aten?ie: v? rug?m s? citi?i ace?ti termeni de utilizare de mai jos cu aten?ie ?nainte de a utiliza acest site. Folosind acest site ?nseamn? c? sunte?i de acord cu ace?ti termeni. Dac? nu sunte?i de acord, nu sunte?i autorizat s? folosi?i acest site.

Aceste condi?ii de utilizare se aplic? site-urilor TP-LINK subsidiare ?i filiale. TP-LINK ??i rezerv? dreptul de a schimba, modifica, ad?uga sau elimina por?iuni din ace?ti termeni de utilizare ?n orice moment. Este responsabilitatea dumneavoastr? s? verifica?i aceste condi?ii de utilizare periodic pentru schimb?ri.

Utilizarea site-urilor TP-LINK

TP-LINK Tehnolgies Co.Ltd de?ine drepturile de autor ?i de proprietate intelectual? a site-urilor TP-LINK. Sunte?i autorizat pentru a utiliza site-urile TP-LINK doar pentru uz personal ?i nu ?n scopuri comerciale f?r? permisiunea noastr?. Pentru copierea sau publicarea con?inutului materialelor de pe site-urile TP-LINK, trebuie s? p?stra?i toate drepturile de autor ?i alte drepturi ?n accea?i form? ?i manier? ca pe original.

?n primul rand trebuie s? ne contacta?i pentru a utiliza con?inutul cu drepturile de autor de pe site-urile TP-LINK pentru publicitate, promovare sau alte motive comerciale.

Utiliz?ri interzise

Nu sunte?i autorizat s? utilizati site-urile TP-LINK ( inclusiv, f?r? limitare, orice materiale sau servicii ):

 1. ?ntr-un mod care ?ncalc? orice statut local sau interna?ional, norm?, tratat sau moralitate.
 2. Care interfereaz? cu securitatea site-urilor TP-LINK ?i buna lor func?ionare.
 3. Care aduce pagube altui utilizator.

Acces

Anumite site-uri TP-LINK v? pot solicita inregistrarea ?i acceptarea anumitor acorduri pentru a deveni utilizator ?i a beneficia de serviciile aferente. Vom colecta informa?iile dumneavoastr? ?n conformitate cu politica de confiden?ialitate TP-LINK. Sunte?i de acord s? furniza?i informa?ii adev?rate, corecte, actuale ?i complete. Sunte?i responsabil pentru p?strarea confiden?ial? a parolei pentru contul dumneavoastr? pe site-ul TP-LINK ?i ?n acela?i timp responsabil pentru toate activit??ile care au loc ?n acest cont.

Alte clauze

Informa?iile de pe site-ul TP-LINK, precum ?i serviciile ?i produsele TP-LINK, sunt furnizate "ca atare" ?i " cu posibilele deficien?e" . Noi nu facem garan?ia c? toate informa?iile de pe site-urile TP-LINK pot satisface cerin?ele dumneavoastr? sau c? site-urile TP-LINK sunt f?r? erori ?i asigur? ?nc?lcarea oric?ror drepturi de proprietate intelectual?. ?n plus nu garant?m c? site-urile sau serviciile TP-LINK vor fi f?r? eroare, spre exemplu eroarea de accesare a contului.

Limitarea r?spunderii

?N NICI UN CAZ NICIUNA DINTRE P?R?ILE TP-LINK NU ESTE RESPONSABIL? PENTRU ORICE FEL DE DAUNE, INCLUSIV ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, ?N CONSECIN?? CU PL?NGERILE CALOMNIOASE, SAU COSTURILE, INCLUZ?ND LIMIT?RI, PIERDEREA ?NCREDERII, PROFITULUI, ?NTRERUPERI ALE BUNULUI MERS AL AFACERII SAU ALTE PIERDERI , DAC? ACESTE DAUNE SUNT BAZATE PE GARAN?IE, CONTACT, PREJUDICIU, STATUT SAU ORICE ALT? TEORIE LEGAL? CHIAR DAC? P?R?ILE TP-LINK AU FOST INFORMATE.

Link-uri c?tre site-uri ter?e

Site-urile TP-LINK pot face referire la alte site-uri de?inute de c?tre ter?i pentru a oferi oportunit??i sau informa?ii relevante pe ?ntelegerea dumneavoastr?. Noi nu suntem responsabili pentru securitatea sau acurate?ea acestor site-uri. Dac? decide?i s? accesa?i oricare dintre site-urile de?inute de c?tre p?r?ile ter?e, ve?i face acest lucru pe propria r?spundere.

Marc? ?nregistrat?

TP-LINK este o marc? ?nregistrat? a TP-LINK TEHNOLOGIES CO.LTD ?i orice alt produs, nume, slogan sau logo-uri men?ionate pe site-urile TP-LINK sunt m?rci ?nregistrate ale TP-LINK ?i ale furnizorilor s?i. Alte m?rci ?i nume de produse sunt m?rci ?nregistrate ale propietarilor respectivi. Vom cita acestea conform politicilor de?in?torilor respectivi.